SERVIS KOMPJUTERA

više od 25 godina iskustva s kompjuterima, prvenstveno na pitanjima sigurnosti kompjutera, kompjuterskih mreža i interneta