Paul Rosenthal

više od 25 godina iskustva s kompjuterima, prvenstveno na pitanjima sigurnosti kompjutera, kompjuterskih mreža i interneta

 

Izrada weba

možete izabrati kvalitetan web u WordPress CMS ili html-u po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Osim toga služim se PHP, Perl, Java; Javascript

Servis kompjutera

zviše od 25 godina iskustva s kompjuterima, prvenstveno na pitanjima sigurnosti kompjutera, kompjuterskih mreža i interneta

Spašavanje podataka

imate li problem sa slučajnim brisanjem podataka, virusima ili fizčkim oštečenjem tvrdog diska, usb menorije, u velikom broju slućaja oni se mogu spasiti.

Kontakt

Za kontakt samnom, molim Vas da ponunite formular