Paul Rosenthal

više od 25 godina
iskustva s kompjuterima, prvenstveno na pitanjima sigurnosti, kompjuterskih mreža i interneta

Izrada weba

možete izabrati kvalitetan web u WordPress CMS ili html-u po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Osim toga služim se PHP, Perl, Java; Javascript

Servis kompjutera 

više od 25 godina iskustva s kompjuterima, prvenstveno na pitanjima sigurnosti kompjutera, kompjuterskih mreža i interneta

Spašavanje podataka

imate li problem sa slučajnim brisanjem podataka, virusima ili fizčkim oštečenjem tvrdog diska, usb menorije, u velikom broju slućaja oni se mogu spasiti.

MINIWEB, vl. Paul Rosenthal
Anina 2, 42000 Varaždin
OIB: 01921010468
IBAN: HR4623600001102633074
osnovna djelatnost: Internetski portali

Kontakt

Za kontakt, molim Vas da ponunite formular